fbpx

Chương trình ABRSM

ABRSM là chứng chỉ công nhận khả năng biểu diễn âm nhạc một cách toàn diện. Bài thi ABRSM theo ABRSM.org định nghĩa là bài kiểm tra âm nhạc chứ không phải là bài kiểm tra đơn thuần khả năng chơi piano. Giám khảo sẽ đánh giá chất lượng thể hiện âm nhạc dựa trên sự hiểu biết về kiến thức nhạc lý, thẩm âm và kĩ năng chơi nhạc cụ của người học. Bài kiểm tra nhằm tạo động lực, mục tiêu cho học sinh đang theo đuổi bộ môn nhạc cụ yêu thích của mình ở mọi lứa tuổi, trình độ. Có 8 cấp độ được đánh giá: GRADE 1 – 8 .

Những gì bao gồm trong phần thi thực hành ABRSM giành cho các bộ môn nhạc cụ?

Để thành công trong các kỳ thi, ứng viên cần kết hợp kỹ năng và hiểu biết của mình đối với bộ môn nhạc cụ, được đánh giá qua các tiêu chí sau:

  • Kỹ năng trình diễn qua các tác phẩm piano ở các thời kì khác nhau
  • Khả năng trình tấu kỹ thuật thông qua các bài luyện kĩ thuật
  • Kỹ năng nghe và kiến thức âm nhạc thông qua các bài kiểm tra âm thanh (nghe và đọc nhạc)
Kết quả của phần thi ABRSM

Tổng số điểm trong phần thi thực hành là 150.

  • 100 điểm để đạt “Pass” (điểm tối thiểu để đạt)
  • 120 điểm để đạt “Merit”
  • 130 điểm để đạt “Distinction”

Theo ABRSM.org

https://flyartschool.com/abrsm-piano-la-gi/
https://flyartschool.com/thanh-tich-hoc-vien-abrsm-piano/