fbpx

Học viên của chúng tôi

Thành tích học viên #1

👏🎉🎈 FLY xin Chúc mừng bạn Nguyễn Trần Hoàng Thiện đã hoàn thành xuất sắc chương trình thi A4 – thực hành môn Piano và A2 – lý thuyết âm nhạc cơ bản tại Nhạc Viện TP.HCM. Thành quả của Thiện là sự nỗ lực cố gắng không ngừng qua 2 năm tại FLY, cùng với đội ngũ giáo viên trẻ…

Read more